Udlån ikke afvist

Det kunne ikke lade sig gøre at afvise udlånet, f.eks. pga. statusændring e.l.