Udlån afvist

Redskabsudlånet kunne ikke godkendes pga. statusændringer eller overbookning e.l.